Každý z nás rád podporí dobrú vec a DANUBE RUNNERS Vám dáva skvelú možnosť tak urobiť cez príspevok 2% z ročného zúčtovania dane za kalendárny rok.

AKO NÁM POUKÁZAŤ 2% ?

Naše údaje, ktoré budete potrebovať:
Názov: DANUBE RUNNERS
Sídlo: Schengenská 50, 851 10 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO:  50903004

Dôležité termíny: do 31. marca 2023
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie, resp. podanie daňových priznaní právnickými osobami (PO), kde je vyhlásenie už súčasťou daňového priznania.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane ak ste zamestnaní:

1. Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane s uvedením údajov DANUBE RUNNERS. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo do našich rúk.

Všetky potrebné tlačívá nájdete na tomto mieste

ĎAKUJEME VÁM !


Otvoriť WhatsApp
Napíš nám a VYBEHNIME spolu ;)
Ahoj, neváhaj a napíš nám. Vybehnime spolu ;)